ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

The linguistic expression of causal relationships in early statements by Russian-speaking children about things and physical phenomena

DOI:10.30842/alp230657371723872
PDF, 1.45 Mb
Galkina Ye. V. Vyrazheniye prichinno-sledstvennoy svyazi v rannikh vyskazyvaniyakh russkoyazychnykh detey o yavleniyakh fizicheskogo mira. Acta Linguistica Petropolitana. 2021. 17(2): 38–72.

This paper examines linguistic expression of causal relations by children aged 1–3.5 years in their statements about physical objects or natural phenomena. The study is based on [Sergienko 2009] postulating the existence of separate ways for understanding causality: understanding physical causality as a way to explain the “behavior” of inanimate objects, and understanding mental causality as a way to explain the behavior of living things. The goal of the study is to trace the acquisitional patterns for verbalization of certain types of causality at the earliest stages of language development. Such statements appear in children’s speech at the stage of one-word phrase generation and, up to the age of 30–32 months, represent “descriptions” of the child’s interaction with objects from the nearest environment. They reflect the child’s understanding of the fact that states and properties of physical objects can change following active influence on them and can act as modifying factors themselves. Due to the peculiarity of the early-age speech behavior, children may declare both external and internal motives (characteristic of living beings) to be the causes of physical events. The main means of expressing of the cause-effect relationship (in children under the age of 3.5 years) are causative verbs, complex asyndetic sentences, or nominal syntax with a causal meaning. Complicated and complex sentences with subordinate causal clauses are also sometimes used by children of this age, though not yet as the main means for description of logical relationships. Children demonstrate individual differences in assimilation sequences and the repertoire of the means used. Our findings agree with the idea voiced in [Sergienko 2006, 2008; Gelman, Wellman 1991] that there exist various levels of organization of mental models which form the base for interpretation of physical and mental events and become more complicated with the development of understanding of physical objects.

Keywords
children’s speech, early age, causality, Russian language, the cognitive model of the physical world
References
Apresyan 1995
Yu. D. Apresyan. Izbrannyye Trudy [Selected Works]. Vol. I. Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskiye sredstva yazyka [Lexical semantics. The ways of expressing synonymy in language]. Moscow: Yazyki russkoy kultury, 1995.
Battervort, Kharris 2000
D. Battervort, M. Kharris. Printsipy psikhologii razvitiya [Principles of developmental psychology]. Moscow: Kogito-Tsentr, 2000.
Belichova-Krzhizhkova 1985
Kh. Belichova-Krzhizhkova. Sistema prichinnykh otnosheniy mezhdu predlozheniyami v russkom i cheshskom yazykakh [The system of causal relationships between sentences in Russian and Czech]. T. V. Bulygina, A. E. Kibrik (eds.). Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vypusk 15. Sovremennaya zarubezhnaya rusistika [New in foreign linguistics. Iss. 15. Contemporary foreign Russian studies]. Moscow: Progress, 1985. P. 132–158.
Berestova 2012
O. G. Berestova. Sredstva vyrazheniya kauzalnosti sostoyaniya v sovremennom russkom yazyke [Expression of the causality of a state in modern Russian]. Kazanskaya nauka. 2012. No. 11. P. 177–180.
Boguslavskaya, Levontina 2004
O. Yu. Boguslavskaya, I. B. Levontina. Smysly ‘prichina’ i ‘tsel’ v yestestvennom yazyke [Meaning of ‘cause’ and ‘purpose’ in natural language]. Voprosy yazykoznaniya. 2004. No. 2. P. 68–88.
Bondarko 1983
A. V. Bondarko. Printsipy funktsionalnoy grammatiki i voprosy aspektologii [Principles of functional grammar and aspectology issues]. Leningrad: Nauka, 1983.
Flavell 2004
J. H. Flavell. Theory-of-mind development: Retrospect and prospect. Merrill-Palmer Quarterly. 2004. Vol. 50. No. 3. P. 274–290.
Galkina 2018
E. V. Galkina. Vyrazheniye prichinno-sledstvennykh otnosheniy v rannikh vyskazyvaniyakh russkoyazychnykh detey [Expression of causal relationships in early utterances of Russian-speaking children]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena. 2018. No. 189. P. 104–115.
Gardenfors 2003
P. Gardenfors. How Homo became sapiens on the evolution of thinking. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Gelman, Wellman 1991
S. A. Gelman, H. M. Wellman. Inside and essences: early understandings of non-obvious. Cognition. 1991. Vol. 38. P. 213–244.
Gotswamy 1998
U. Gotswamy. Cognition in Children. Hove: Psychological Press Ltd, 1998.
Kazakovskaya 2004
V. V. Kazakovskaya. Voproso-otvetnyye yedinstva v dialoge vzroslyy — rebenok [Questions and answers in the adult-child dialogue]. Voprosy yazykoznaniya. 2004. No. 2. P. 89–110.
Khaag 2004
E. K. Khaag. Funktsionalnaya tipologiya sredstv vyrazheniya prichinno-sledstvennykh otnosheniy v sovremennom russkom yazyke [Functional typology of means of expressing cause-and-effect relationships in modern Russian]: dis. PhD. Tartu: University of Tartu, 2004.
Kholodovich 1969
A. A. Kholodovich (ed.) Tipologiya kauzativnykh konstruktsiy. Morfologicheskiy kauzativ [Typology of causative constructions. Morphological causative]. Leningrad: Nauka, 1969.
Kim, Spelke 1999
I. K. Kim, E. S. Spelke. Perception and understanding of effects of gravity and inertia on object motion. Developmental Science. 1999. Vol. 2 (3). P. 339–362.
Knyazev 2007
Yu. P. Knyazev. Ontogenez znacheniy obuslovlennosti [Ontogenesis of conditional meanings]. S. N. Tseytlin (ed.). Semanticheskiye kategorii v detskoy rechi [Semantic categories in children’s speech]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2007. P. 339–359.
Knyazev 2009
Yu. P. Knyazev. Poryadok usvoyeniya grammaticheskikh znacheniy: relevantnyye faktory i ikh iyerarkhiya [The order of acquisition of grammatical meanings: relevant factors and their hierarchy]. Problemy ontolingvistiki — 2009: materialy mezhdunarodnoy konferentsii. [Problems of ontolinguistics — 2009: Proceedigs of the International scientific conference]. St. Petersburg: Zlatoust, 2009. P. 47–54.
Knyazev 2013
Yu. P. Knyazev. Pervyye soyuzy v detskoy rechi v sravnenii so standartnym russkim yazykom [The first conjunctions in children’s speech in comparison with standard Russian]. Problemy ontolingvistiki — 2013: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Problems of ontolinguistics — 2013: Proceedings of the International scientific conference]. St. Petersburg: Herzen University Publishing House, 2013. P. 113–117.
Kuzmina 1990
I. V. Kuzmina. Osvoyeniye detmi prichinnykh i tselevykh otnosheniy i ikh yazykovoye oformleniye [The development of causal and purposive relationships by children and their language design]. Vestnik MGU. Seriya 9: Filologiya. 1990. No. 5. P. 28–31.
Lebedeva 2006
E. I. Lebedeva. Ponimaniye mentalnogo i fizicheskogo mira detmi s tipichnym razvitiyem i rasstroystvami autisticheskogo spektra [Understanding of the mental and physical world by children with typical development and autism spectrum disorders]. PhD thesis in Psychology. Moscow: State Academic University for the Humanities, Institute of Psychology, 2006.
Legerstee, Markova 2007
M. Legerstee, G. Markova. Intentions make a difference: Infant responses to still-face and modifi ed still-face conditions. Infant Behavior & Development. 2007. No. 30 (2). P. 232–250.
Lepskaya 1997
N. I. Lepskaya. Yazyk rebenka (ontogenez rechevoy kommunikatsii) [Child’s language (ontogenesis of speech communication)]. Moscow: Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University Press, 1997.
Levontina 2013
I. B. Levontina. O prichinnom znachenii soyuza a to [About the causal meaning of the conjunction a to]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnyye tekhnologii: po materialam yezhegodnoy mezhdunarodnoy konferentsii. «Dialog» (Bekasovo, 29 may — 2 iyunya 2013). No. 12 (19): Iss. 2. Vol. 1: Osnovnaya programma konferentsii [Computational linguistics and intelligent technologies: based on the materials of the annual international conference. “Dialogue”. The main program of the conference]. Moscow: Russian State University for the Humanities Press, 2013. P. 434–446.
Lyapon 1980
M. V. Lyapon. Predlozheniya so znacheniyem obuslovlennosti [Conditionality Sentences]. N. Yu. Shvedova (ed.). Russkaya grammatika [Russian grammar]. Moscow: Nauka, 1980. Vol. 2. P. 562–577.
Mukhamedrakhimov 1999
R. Zh. Mukhamedrakhimov. Mat’ i mladenets. Psikhologicheskoye vzaimodeystviye [Mother and baby. Psychological interaction]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 1999.
Mustayoki 2006
A. Mustayoki. Teoriya funktsionalnogo sintaksisa. Ot semanticheskikh struktur k yazykovym sredstvam [Functional syntax theory. From semantic structures to linguistic means]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, 2006.
Pekelis 2017
O. E. Pekelis. Prichinnyye pridatochnyye. [Causal clauses]. V. A. Plungian, N. M. Stoynova (eds.). Materialy dlya proyekta korpusnogo opisaniya russkoy grammatiki. Vypusk II. Sintaksicheskiye konstruktsii i grammaticheskiye kategorii [Materials for the project of the corpus description of Russian grammar. Iss. II. Syntactic constructions and grammatical categories]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2017. P. 31–79.
Piaget 1954
J. Piaget. The Construction of Reality in the Child. New York: Basic Books, 1954.
Protasova 2006
E. Yu. Protasova. Oslozhneniye i obosnovaniye v detskoy rechi [Complication and justification in children’s speech]. N. Yu. Astakhova (ed.). Aktualnyye problemy razvitiya rechi i lingvisticheskogo obrazovaniya detey. Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Orel, 24–26 aprelya 2006 [Actual problems of speech development and linguistic education of children. Materials of the International scientific and practical conference, Oryol, April 24–26, 2006]. Moscow: Kartush, 2006. P. 172–176.
Sannikov 2001
V. Z. Sannikov. Yeshche raz o soyuze «raz» [Once again about the conjunction “raz”]. S. M. Kuzmina, L. A. Kapanadze (eds.). Zhizn yazyka: sbornik statey k 80-letiyu M. V. Panova [The life of the language: collection of articles to the 80th anniversary of M. V. Panov]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, 2001. Р. 109–116.
Say (in print)
S. S. Say. Imennyye prichinnyye konstruktsii: parametry tipologicheskoy variativnosti i issledovatelskaya anketa [Nominal causal constructions: parameters of typological variability and research questionnaire]. N. M. Zaika (ed.). Tipologiya prichinnykh konstruktsiy [Typology of causal constructs]. St. Petersburg. In print.
Sergiyenko 2006
E. A. Sergiyenko. Ranneye kognitivnoye razvitiye: novyy vzglyad [Early cognitive development: a new perspective]. Moscow: Institute of Psychology RAS Press, 2006.
Sergiyenko 2008
E. A. Sergiyenko. Urovnevoye razvitiye modeli psikhicheskogo i yeye znacheniye dlya ponimaniya vnutrennego mira rebenka [Level development of the mental model and its significance for understanding the inner world of the child]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2008. Vol. 14. No. 4. P. 11–21.
Sergiyenko et al. 2009
E. A. Sergiyenko, E. I. Lebedeva, O. A. Prusakova. Model psikhicheskogo v ontogeneze cheloveka [Model of the mental in human ontogenesis]. Moscow: Institute of Psychology RAS Press, 2009.
Slobin 1984
D. Slobin. Kognitivnyye predposylki razvitiya grammatiki [Cognitive prerequisites for the development of grammar]. A. M. Shakhnarovich, R. M. Frumkina (eds.). Psikholingvistika: sbornik statey zarubezhnykh psikholingvistov, posvyashchennyych problemam analiza rechevoy deyatelnosti [Psycholinguistics: a collection of articles by foreign psycholinguists dedicated to the problems of speech activity analysis]. Moscow: Progress, 1984. P. 143–207.
Spelke et al. 1995
E. S. Spelke, A. Phillips, A. L. Woodward. Infants’ knowledge of object motion and human action. D. Sperber, D. Premack, A. J. Premack (eds.). Causal cognition: A multidisciplinary debate. Oxford, New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1995. P. 44–78.
Tomasello 1995
M. Tomasello. Joint attention as social cognition. C. Mooreand, P. J. Dunham (eds.). Joint Attention: Its Origins and Role in Development. Hove: Psychology Press, 1995. P. 103–130.
Tseytlin 2009
S. N. Tseytlin. Ocherki po slovoobrazovaniyu i formoobrazovaniyu v detskoy rechi [Essays on derivation and inflexion in child language]. Moscow: Znak, 2009.
Tseytlin 2017
S. N. Tseytlin. K voprosu o formirovanii promezhutochnoy yazykovoy sistemy rebenka: nablyudeniya nad osvoyeniyem otritsatelnykh konstruktsiy [On the question of the formation of a child’s intermediate language system: observations on the acquisition of negative constructions]. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy. 2017. Vol. XIII. Pt. 3. P. 623–650.
Ulanova, Sergiyenko 2015
A. Yu. Ulanova, E. A. Sergiyenko. Razvitiye predstavleniy o mentalnom i fizicheskom v pereskazakh detey doshkolnogo vozrasta [The development of ideas about the mental and physical in the retelling preschool children]. Modern problems of science and education. 2015. No. 1. Pt. 1. P. 15–38.
Uryson 2000
E. V. Uryson. Russkiy soyuz i chastitsa «i»: struktura znacheniya [Russian conjunction and particle “i”: structure of meaning]. Voprosy yazykoznaniya. 2000. No. 3. P. 97–121.
Uryson 2011
E. V. Uryson. Opyt opisaniya semantiki soyuzov. Lingvisticheskiye dannyye o deyatelnosti soznaniya [On the describing the semantics of conjunctions. Linguistic data on the activity of consciousness]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, 2011.
Vsevolodova, Yashchenko 1988
M. V. Vsevolodova, T. A Yashchenko. Prichinno-sledstvennyye otnosheniya v sovremennom russkom yazyke [Causal relationships in modern Russian]. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 1988.
Yeliseyeva 2015
M. B. Yeliseyeva. Soyuznyye sredstva v rechi rebenka ot dvukh do trekh let: longityudnoye issledovaniye [Conjunctions in the speech of a child from two to three years: a longitudinal study]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye i sotsialnyye nauki. 2015. No. 2. P. 74–83.
Yevtyukhin 1996
V. B. Yevtyukhin. Gruppirovka poley obuslovlennosti: prichina, usloviye, tsel, sledstviye, ustupka [Grouping of conditioning fields: Cause, condition, purpose, effect, concessive meaning]. A. V. Bondarko (ed.). Teoriya funktsionalnoy grammatiki [Functional grammar theory]. St. Petersburg: Nauka, 1996. P. 138–174.
Zhdanova 1998
V. V. Zhdanova. Prostyye predlozheniya s imennoy prichinnoy gruppoy, vyrazhayushchiye prichinno-sledstvennyye otnosheniya v mire nezhivoy prirody [Simple sentences with a nominal causal group expressing cause-and-effect relationships in the world of inanimate nature]. PhD thesis in Philology. Lomonosov Moscow State University, 1998.
Zolotova 1973
G. A. Zolotova. Ocherk funktsionalnogo sintaksisa russkogo yazyka [Essay on the functional syntax of the Russian language]. Moscow: Nauka, 1973.
Zolotova 2006
G. A. Zolotova. Sintaksicheskiy slovar. Repertuar elementarnykh yedinits russkogo sintaksisa [Syntactic dictionary, repertoire of elementary units of Russian syntax]. Moscow: Editorial URSS, 2006.
Keywords
children’s speech, early age, causality, Russian language, the cognitive model of the physical world
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus