ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

Associated motion in parallel translations of the New Testament: Prior motion vs. motion-cum-purpose markers in Tungusic

DOI:10.30842/alp23065737193468524
PDF, 12.75 Mb
Stoynova N. M. Issledovaniye kategorii soputstvuyushchego dvizheniya na materiale parallelnykh tekstov Novogo Zaveta: pokazateli predshestvuyushchego dvizheniya vs dvizheniya s tselyu v tunguso-manchzhurskikh yazykakh. Acta Linguistica Petropolitana. 468–524.

.

Keywords
.
References
Keywords
.
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus