ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

Variation and sound change: on cases of assimilative vowel labialization

DOI:10.30842/alp2306573714210
PDF, 425.13 kb
Ziber I. A. Variativnost i zvukovyye izmeneniya: o sluchayakh assimilyativnoy labializatsii glasnykh. Acta Linguistica Petropolitana. 243.
The article deals with several cases of distant assimilative labialization of vowels that can be interpreted either as sound change or as synchronic phonetic variation. The article focuses on experimental data of Russian, in which not only reduced vowels undergo assimilative labialization, but also non-reduced pretonic ones. Fieldwork data of Beserman Udmurt demonstrates significant variation of this type as well. Cases of distant vowel assimilation in Russian and Beserman Udmurt are comparable with those in languages with vowel harmony and umlaut.
Keywords
labialization, assimilation, vowel harmony, umlaut, Russian, Beserman Udmurt, phonetic variation, sound change
References
Аванесов 1956
R. I. Avanesov. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo iazyka [Phonetics of the modern Russian language]. M.: Vysshaia shkola, 1956.
Аванесов 2009
R. I. Avanesov. Russkoe literaturnoe proiznoshenie [Russian standard pronounciation]. Izd. 7-e. M.: URSS, 2009.
Владимирцов 1929
B. Ia. Vladimirtsov. Sravnitel’naia grammatika mongol’skogo pis’mennogo iazyka i khakasskogo narechiia [Comparative grammar of the Mongolian written language and the Khakas dialect]. L.: Leningradskii Vostochnyi institut imeni A. S. Enukidze, 1929.
Володин 1997
A. P. Volodin. Itel’menskii iazyk [The Itelmen language] // Iazyki mira. Paleoaziatskie iazyki. M.: Indrik, 1997. P. 60–71.
Галинская 2009
E. A. Galinskaia. Istoricheskaia fonetika russkogo iazyka [Historical phonetics of the Russian language]. M.: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 2009.
Ершова 1997
I. A. Ershova. Vvedenie v germanskuiu filologiiu. Vypusk 1. Fonetika drevnegermanskikh iazykov [Introduction to the Germanic philology. Vol. 1. Phonetics of the Old-Germanic languages]. M.: Dialog-MGU, 1997.
Закиев и др. 1995
M. Z. Zakiev i dr. Tatarskaia grammatika v trеkh tomakh [Tatar grammar in 3 volumes]. Tom 1 — Proiskhozhdenie iazyka. Fonetika. Fonologiia. Prosodika. Grafika i orfografiia. Orfoepiia. Osnovnye poniatiia grammatiki. Morfemika. Morfonologiia. Slovoobrazovanie. Kazan’: Akademiia nauk Tatarstana; Institut iazyka, literatury i istorii im. G. Ibragimova, 1995.
Зиндер 1979
L. R. Zinder. Obshchaia fonetika [General phonetics]. M.: Vysshaia shkola, 1979.
Златоустова и др. 1997
L. V. Zlatoustova, R. K. Potapova, V. V. Potapov, V. N. Trunin-Donskoi. Obshchaia i prikladnaia fonetika [General and applied phonetics]. M.: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1997.
Кельмаков 1998
V. K. Kel’makov. Kratkii kurs udmurtskoi dialektologii [A brief course of the Udmurt dialectology]. Vvedenie. Fonetika. Morfologiia. Dialektnye teksty. Bibliografiia. Izhevsk: Izdatel’stvo Udmurtskogo universiteta, 1998.
Клейнер 2010
Iu. A. Kleiner. Ocherki po obshchei i germanskoi prosodike [Issues in general and Germanic prosody]. SPb.: Fakul’tet filologii i iskusstv SPbGU, 2010.
Князев 1998
S. V. Kniazev. Foneticheskaia realizatsiia udareniia v razlichnykh frazovykh pozitsiiakh v sovremennom russkom iazyke [Phonetic realization of the stress in various phrase positions in the modern Russian language] // Fonetika segodnia: aktual’nye problemy i universitetskoe prepodavanie. M.: Institut russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova RAN, 1998. P. 56–58.
Князев 2001
S. V. Kniazev. Eshche raz o sootnoshenii fonetiki i fonologii [Once more about relation between phonetics and phonology] // Vestnik MGU. Ser. 9. Filologiia. № 5. 2001. P. 101–112.
Князев 2006
S. V. Kniazev. Struktura foneticheskogo slova v russkom iazyke: sinkhroniia i diakhroniia [Structure of the phonetic word in Russian: synchrony and diachrony]. M.: MAKS-press, 2006.
Князев, Пожарицкая 2005
S. V. Kniazev, S. K. Pozharitskaia. Sovremennyi russkii iazyk [The modern Russian language]. Fonetika, grafika, orfografiia, orfoepiia. M.: Akademicheskii proekt, 2005.
Князев, Пожарицкая 2011
S. V. Kniazev, S. K. Pozharitskaia. Sovremennyi russkii iazyk [The modern Russian language]. Fonetika, grafika, orfografiia, orfoepiia. M.: Akademproekt, 2011.
Кодзасов, Кривнова 2001
S. V. Kodzasov, O. F. Krivnova. Obshchaia fonetika [General phonetics]. M.: RGGU, 2001.
Кондратьев 1976
V. G. Kondrat’ev. Vvodnyi foneticheskii kurs turetskogo iazyka [Introductory phonetic course of the Turkish language]. L.: Izdatel’stvo Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. A. Zhdanova, 1976.
Кузнецов, Отт 1989
V. B. Kuznetsov, V. A. Ott. Avtomaticheskii sintez rechi. Algoritmy preobrazovaniia «bukva-zvuk» i upravlenie dlitel’nost’iu rechevykh segmentov [Automatic speech synthesis. Algorithms of the transformation “letter-sound” and control of the length of speech segments]. Tallinn: Valgus, 1989.
Наджип 1960
E. N. Nadzhip. Sovremennyi uigurskii iazyk [The modern Uyghur language]. M.: Izdatel’stvo vostochnoi literatury, 1960.
Панов 1967
M. V. Panov. Russkaia fonetika [Russian phonetics]. M.: Prosveshchenie, 1967.
Панов 1988
M. V. Panov. O prichinakh foneticheskikh izmenenii [On the reasons of the phonetic changes] // Iu. D. Desheriev, L. P. Krysin (eds.). Vliianie sotsial’nykh faktorov na funktsionirovanie i razvitie iazyka. M.: Nauka, 1988. P. 41–55.
Пауфошима 1980
R. F. Paufoshima. Aktivnye protsessy v sovremennom russkom literaturnom iazyke: assimiliativnye izmeneniia bezudarnykh glasnykh [Active processes in the modern Russian standard language: assimilative changes of unstressed vowels] // Izvestiia Akademii Nauk SSSR. Seriia literatury i iazyka 39(1), 1980. P. 61–68.
Пожарицкая 2005
S. K. Pozharitskaia. Russkaia dialektologiia [Russian dialectology]. M.: Akademicheskii proekt, 2005.
Реформатский 2008
A. A. Reformatskii. Vvedenie v iazykovedenie [Introduction to linguistics]. Pod red. V. A. Vinogradova. Izdanie 5-e, ispravlennoe. M.: Aspekt-Press, 2008.
Садвакасов 1996
G. S. Sadvakasov. Uigurskii iazyk [The Uyghur language] // E. R. Tenishev (ed.). Iazyki mira. Tiurkskie iazyki. M.: Institut iazykoznaniia RAN, 1996. P. 437–449.
Тепляшина 1970
T. I. Tepliashina. Iazyk besermian [The language of the Besermyans]. M.: Nauka, 1970.
Филичева 2003
N. I. Filicheva. Istoriia nemetskogo iazyka [History of the German language]. M.: Akademiia, 2003.
Яхонтова 1997
N. S. Iakhontova. Mongol’skie iazyki [Mongolic languages] // V. M. Alpatov (ed.). Iazyki mira: Mongol’skie iazyki. Tunguso-manchzhurskie iazyki. Iaponskii iazyk. Koreiskii iazyk. M.: Izdatel’stvo «Indrik», 1997. P. 10–17.
Boersma, Weenink 2018
Kodzasov 1999
S. V. Kodzasov. Russian // H. van der Hulst (ed.). Word Prosodic Systems in the Languages of Europe. Berlin — New York: Walter de Gruyter, 1999. P. 852–876.
Lewis 2001
G. Lewis. Turkish Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Ohala 1993
J. J. Ohala. The phonetics of sound change // C. Jones (ed.). Historical linguistics: Problems and perspectives. London — New York: Longman, 1993. P. 237–278.
R Core Team 2018
R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Электронный ресурс. Доступно по адресу: https://www.R-project.org/. 2018.
Stevens 1980
K. N. Stevens. Discussion // Proceedings, Ninth International Congress of Phonetic Sciences, Vol. 3. Copenhagen: Institute of Phonetics, University of Copenhagen, 1980. P. 185–186.
Svantesson et al. 2005
J.-O. Svantesson, A. Tsendina, A. Karlsson, V. Franzén. The Phonology of Mongolian. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Keywords
labialization, assimilation, vowel harmony, umlaut, Russian, Beserman Udmurt, phonetic variation, sound change
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus